Kendini Temizleyen Cam

Kendini Temizleyen Cam Nedir?

Kendini Temizleyen Cam (Nanoteknolojik Cam); Düz Cam ya da nitelikli camların üzerine uygulanan özel bir kaplama çeşididir. Her kalınlıkta üretilmesi mümkündür. Bu kaplama fotokatalitik özelliği sayesinde organik kirleri UV ışınları yardımıyla parçalayıp yok eder. Kendini Temizleyen Cam’ın hidrofilik özelliği ile de yağmur yağdığı zaman veya su püskürtüldüğünde cam yüzeyi takıldığı günkü gibi temiz ve parlak olur.

Nanoteknolojik cam, kimyasal bir tabakanın düz cama kaplanması ile oluşur. Güneş ışığı veya yağmur suyu ile etkileşime geçtiğinde kendini temizler. Üzerine yapışan herhangi bir organik kir güneş ışığı ile parçalanarak yok olur.

Su uygulandığında ve yağmur yağdığında tertemiz olur. Her yerde polenlerin uçuştuğu bahar aylarında ve yağmurların çok sık görüldüğü kış aylarında; mağaza vitrinlerinden tutun da yüksek ve geniş camlı evlerin, köşklerin ya da müstakil yapıdaki malikânelerin, ulaşılması güç olan camlarının temizlenmesinde önerilen bir sistemdir.

Kendini Temizleyen Camın Kullanım Alanları

  • Toz ve kirin yoğun olduğu alanlarda,
  • Ulaşılması zor olan yerlerde,
  • Cam cephelerde,
  • Cam çatılarda,
  • Balkon camlarında,
  • Kış bahçelerinde kullanılmaktadır.